Strona główna
Aktualności
Kalendarz
Komunikaty
Statut szkoły
Programy nauczania
Podręczniki
Dyrekcja
Rada Rodziców
Samorząd Uczn.
Nauczyciele
Historia szkoły
Nasz patron
Nasza gmina
Osiągnięcia
Ciekawe linki
Kontakt

 

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Opiekun SU: P. Małgorzata Matraszek

Przewodnicząca: Małgorzata Wiejak

Zastępca: Gabriela Czarnobil

Skarbnik: Anna Sykut

Protokolant: Jakub Polak

 

Plan pracy SU na rok szkolny 2016/17

TERMIN

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

 

 

     

Wrzesień

1.opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2016/17

-Spotkanie z Radą Samorządu Uczniowskiego

-Propozycje zgłaszane przez uczniów do planu pracy

2.Dyskoteka Otrzęsinowa oraz z okazji Dnia Chłopaka

-Złożenie życzeń

-Organizacja konkursów i zabaw

-Nadzór nad sprzętem muzycznym

-Sprzedaż wejściówek

-Gazetka tematyczna na korytarzu szkolnym

3.Kiermasz

-Zbieranie pieniędzy na dekoracje dyskotekowe

 

 

Październik

 

1.Obchody Dnia Edukacji Narodowej

- Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych

-Zamieszczenie życzeń okolicznościowych na gazetce ściennej

2. Dbanie o miejsce pamięci narodowej

-Udział w pracach porządkowych na terenie cmentarza w Końskowoli przed 01.11

 

Listopad

1.Wszystkich Świętych

-Zapalenie symbolicznych zniczy na grobach nieznanych żołnierzy na cmentarzu w Końskowoli

2. Dyskoteka andrzejkowa

-Sprzedaż wejściówek

-Uaktualnienie gazetki ściennej

-Wróżby andrzejkowe

 

 

 

Grudzień

1.Akcja charytatywna ,,I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem’’

- Zbiórka darów dla dzieci

-Turnieje międzyklasowe

2. Okres świąteczny

 

-Gazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowej

-Przekazanie życzeń radzie pedagogicznej i pracownikom szkoły

-Spotkanie opłatkowe

-Konkurs na najładniej udekorowaną salę lekcyjną

- Wspólne kolędowanie

3.Loteria

-Przygotowanie fantów

-Sprzedaż losów

Styczeń

1.Bal noworoczny

-Sprzedaż wejściówek

-Konkurs na Miss i Mistera

              Luty

1.Walentynki

-Poczta Walentynkowa

-Tematyczna dekoracja szkoły

 

Marzec

1.Dzień Kobiet

-Złożenie życzeń

2.Gimwiosenka

-Międzyklasowe turnieje i zabawy

 

 

 

Kwiecień

1.Dzień samorządności

-Uczniowie klas trzecich zamieniają się rolami z nauczycielami

2.Rocznica śmierci świętego Jana Pawła II

-Gazetka ścienna

3.Wielkanoc

-Symboliczne dzielenie się jajkiem

-Składanie życzeń

 

 

Maj

1.Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

-Apel

-Gazetka Okolicznościowa

2.Dyskoteka

-Sprzedaż wejściówek

3. 12 rocznica nadania imienia szkole

-Apel

-Gazetka ścienna

4. Dzień Matki

-Gazetka Okolicznościowa

 

            Czerwiec

 

1.Dzień Dziecka

-Gazetka ścienna

-Składanie życzeń

-Dyskoteka

2.Podsumowanie pracy

-Wybory uzupełniające do SU

3.Bal absolwentów

 

 

Prace ciągłe

1.Opieka nad miejscem pamięci narodowej

2. Prowadzenie dokumentacji

a) Kronika szkolna: Małgorzata Wiejak, Martyna Michalska, Ada Owczarz

b) Księga finansowa: Anna Sykut

c) Zapisy protokołów z zebrań samorządu Uczniowskiego: Jakub Polak

 

3. Podejmowanie prac społecznych na rzecz klas i szkół

a) Gazetka Samorządu Uczniowskiego: Sylwia Bartuzi, Emilia Kałdunek, Andżelika Woźniak, Marzena Mączka, Karolina Krzyżostaniak, Honorata Goławska, Katarzyna Siembor, Katarzyna Radwan, Martyna Miąsik, Kinga Wojdaszka, Anita Drzazga, Tomasz Siembor, Klaudia Skwarek, Dominika Bociańska, Maja Wiejak

4. Współpraca Samorządu Uczniowskiego z:

a) Dyrekcją szkoły

b) Pedagogiem szkolnym

c) Wychowawcami klas

d) Pracownikami obsługi i administracji

e) Kołem PCK

f) redakcją miesięcznika ,,Echo Końskowola’’

 

5.Prowadzenie uroczystości szkolnych: Małgorzata Wiejak

6.Praca przy rozbudowie strony internetowej: Natalia Okoń, Kacper Czarnecki

7.Obsługa sprzętu: Filip Wąsik, Kamil Rodoś, Kacper Czarnecki

8.Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych: Bartosz Król, Andżelika Woźniak, Marzena Mączka